ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Energia jest niezbędna do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Ponieważ jej udział w kosztach takiej działalności jest znaczący i ciągle zwiększa się, warto zastanowić się czy można ten koszt zoptymalizować, a przynajmniej obniżyć.

Nasze działania w ramach projektu „Akademia OZE” mają wyjść naprzeciw takim zachowaniom. Mają służyć między innymi temu aby zainteresowanych udziałem w projekcie wesprzeć w działaniach zmierzających do redukcji nakładów na energię. Chcemy w ten sposób pokazać, że warto stawiać na innowacje, a w szczególności na rozwiązania oparte na alternatywnych źródłach energii – odnawialnych źródłach energii.

W tym celu najlepiej jest skorzystać z usług i doświadczenia naszych specjalistów. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszym projekcie.

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Projekt pt. „Akademia OZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.