Archiwa kategorii: Aktualności

Ostatnie miejsca!

Uwaga! Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie tematyką projektu zostały ostatnie miejsca dla pracowników przedsiębiorstw, którzy chcą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach oraz studiach podyplomowych „Energetyka na źródłach odnawialnych”, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nowelizacja przepisów

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwo ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis w związku z udziałem w projekcie „Akademia OZE” nie ma obowiązku składania Załącznika nr 7 (a także sprawozdań finansowych), jednocześnie zobowiązane jest do złożenia Załącznika nr 10. Nowelizacja przepisów dopuszcza możliwość udzielenia pomocy de minimis przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, stąd brak konieczności wypełniania części B Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5).