Na postawie wyników dotychczasowych analiz ustalono następujące bloki tematyczne szkoleń:

M 1 Odnawialne źródła energii i ich znaczenie dla MSP (szczegóły),

M 2 Praktyka wdrażania rozwiązań PV i technologii solarnych z perspektywy MSP (szczegóły),

M 3 Praktyczne możliwości wykorzystania OZE w podejściu prosumenckim (szczegóły),

M 4 Rola OZE w niskoenergetycznej technologii w budownictwie na wybranych przykładach (szczegóły),