Studia podyplomowe objęte są pomocą publiczną, w ramach której maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 80%, a dla średnich przedsiębiorstw nie może przekroczyć 70%. W związku z tym uczestnictwo pracownika w studiach podyplomowych wymaga wniesienia wkładu prywatnego przez Pracodawcę w wysokości:
• 1 078 zł/osobę w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz
• 1 617 zł/osobę w przypadku średnich przedsiębiorstw