WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja prowadzona będzie w ramach projektu pt. „Akademia OZE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia skierowane są do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie i skorzystania z kompleksowego wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii, dopasowanego do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Kandydat na słuchacza studiów podyplomowych musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia.