tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
zamówienie na: wybór wykładowców prowadzących w semestrze letnim zajęcia na studiach podyplomowych pt. Energetyka na źródłach odnawialnych w ramach projektu Akademia OZE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
nr sprawy: DB.OZE.077/IX/02/02/15
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 4 ust.8 PZP
termin składania ofert: 5 marca 2015  12:00

Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 – formularz oferty (word)
Załącznik nr 2 – wzór sylabusa (word)
Załącznik nr 3 – życiorys zawodowy (word)
Załącznik nr 4 – wzór umowy (word)
Wybór oferty najkorzystniejszej


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
zamówienie na: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych pt. Energetyka na źródłach odnawialnych w ramach projektu Akademia OZE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
nr sprawy: DB.OZE.077/IX/01/02/15
wartość: poniżej kwot określonych w art. 4 ust. 8
termin składania ofert: 20 lutego 2015  12:00

Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 – formularz oferty (word)
Załącznik nr 2 – wzór sylabusa (word)
Załącznik nr 3 – życiorys zawodowy (word)
Załącznik nr 4 – wzór umowy (word)
Wybór oferty najkorzystniejszej